KOSZYK JEST
PUSTY

62 785 50 32, kom. 784 515 145, biuro@opakteam.pl

dorota@opakteam.pl

Regulamin

Formularz kontaktowy
 •  

Adres korespondencyjny:

OPAK TEAM Sp. z o.o.

Szarych Szeregów 21

56-500 Syców

NIP 911 201 99 95
REGON: 366794752

KRS: 0000668235


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

OPAK TEAM SP. Z O.O.

I. Definicje

Wykorzystane w Regulaminie hasła oznaczają:

1. Klient – „osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu”

2. Regulamin – poniższy Regulamin dotyczy świadczenia usług za pośrednictwem sprzedaży Internetowej poprzez sklep OPAK TEAM.pl;

3. Sklep internetowy (Sklep) – strona Internetowa dostępna pod adresem www.opakteam.pl, dzięki której Klient może zapoznać się z asortymentem i złożyć zamówienie;

4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy OPAK TEAM Sp. z o.o. - Internetowym Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem strony Internetowej Sklepu;

6. Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Klienta, prowadzące do zawarcia Umowy sprzedaży, mówiące o rodzaju i liczbie Towaru

II. Akty prawne

 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 3. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); 

III. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin mówi o zasadach dotyczących korzystania ze sklepu internetowego www.opakteam.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy OPAK TEAM.pl jest Internetowym Sklepem Meblowym wraz z artykułami tapicerskimi, istniejący pod adresem www.opakteam.pl, prowadzony jest przez firmę OPAK TEAM Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 21; 56-500 Syców NIP: 911 201 99 95
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  - sposób przeprowadzania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  - warunki, sposoby i zasady składania zamówień zawierania umów sprzedaży w ramach sklepu internetowego;
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firma OPAK TEAM Sp. z o.o. - zastrzega sobie możliwość ograniczenia bądź całkowitej odmowy realizacji usługi/zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla osób, które nie ukończyły 18 lat. W takiej sytuacji Klienci będą o tym informowani.
 6. Klienci mają całodobowy dostęp do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny w odsyłaczu znajdującym się na głównej stronie sklepu www.opakteam.pl

Regulamin jest przygotowany w takiej formie, aby w każdej chwili była możliwość wydrukowania go. Ponadto można się z nim zapoznać również w siedzibie firmy, która znajduje się pod podanym adresem:

OPAK TEAM Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 21; 56-500 Syców, nr tel.: 889 207 707; 62 785 50 32

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego nie jest wymagana. Klient może dokonać zamówienia bez konieczności rejestracji w Sklepie, jedyne co musi zrobić aby zamówić towar, to zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować.

  Rejestracji można dokonać za pośrednictwem naszego Sklepu Internetowego poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

  Poprzez wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe następuje rejestracja.
 2. OPAKTEAM.PL – ma możliwość pozbawienia Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz ograniczyć mu możliwość dostępu do części lub całego asortymentu Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w momencie naruszenia lub złamania przez Klienta któregoś z punktu Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  - podał podczas rejestracji w sklepie internetowym informacje niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, które naruszają prawa osób trzecich lub utrudniają i wprowadzają w błąd zainteresowane osoby.
 3. Na łamach sklepu internetowego dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich lub w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników sklepu internetowego,
 4. Doprowadził do sytuacji, które są uznawane przez sklep OPAKTEAM.pl za zachowania niedopuszczalne i niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi normami korzystania z Internetu oraz godzące w dobre imię OPAKTEAM.pl
 5. W trosce o bezpieczeństwo otrzymywanych informacji i danych dotyczących usług świadczonych w ramach Witryny, nasz Sklep Internetowy przygotowuje i cały czas ulepsza system zabezpieczeń mający na celu zapobieganie pozyskiwania i zmieniania danych osobowych przez osoby nieuprawnione do tego.
 6. Klient musi pamiętać o (aby):

- nierozpowszechnianiu i nieudostępnianiu treści zakazanych przez przepisy prawa, np. treści rozpowszechniające przemoc, obrażające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
- korzystaniu ze Sklepu Internetowego w taki sposób aby nie zakłócać jego działania, na przykład poprzez korzystanie z nieodpowiedniego urządzenia lub oprogramowania,
- nie podejmować działań polegających na: rozsyłaniu lub wstawianiu w ramach Sklepu Internetowego informacji handlowej (spam) która nie została zamówiona,
- korzystaniu ze Sklepu Internetowego tak aby nie przeszkadzać i nie wprowadzać zamieszania zarówno w stosunku do innych klientów jak i pracowników obsługujących sklep Internetowy OPAKTEAM.pl,
- możliwości korzystania ze wszystkich treści podanych w ramach Sklepu internetowego tylko dla własnego użytku osobistego,
- możliwości korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, oraz ogólnodostępnymi zasadami korzystania z Internetu.

V. Zasady podpisania Umowy sprzedaży

 1. Aby zrealizować zamówienie i zawrzeć umowę kupna-sprzedaży, za pomocą naszego Sklepu Internetowego należy wpisać w wyszukiwarkę Internetową stronę www.opakteam.pl wybrać interesujący Państwa towar i przejść kolejne kroki, dotyczące czynności technicznych na podstawie informacji oraz podpowiedzi, które są Państwu wyświetlane. W razie jakichkolwiek pytań i niejasności można się kontaktować pod nr tel.: 889 207 707 lub 62 785 50 32
 2. Aby wybrać i zamówić towar, Klient musi dodać go do koszyka.
 3. W momencie składania Zamówienia - aż do czasu kliknięcia przycisku zatwierdzającego złożenie Zamówienia - Klient może zmieniać podane dane oraz wybrany towar. Klient przy składaniu zamówienia powinien kierować się informacjami oraz komunikatami, które się wyświetlają oraz tymi podanymi na stronie.
 4. Gdy Klient, który korzysta ze Sklepu Internetowego poda wszystkie potrzebne informacje, na końcu wyświetli się podsumowanie złożonego Zamówienia.                     W takim podsumowaniu znajdzie się na przykład: lista towarów, które klient wybrał wraz z ich opisem oraz suma cen za wszystkie wybrane towary wraz z kosztami.
 5. Aby wysłanie zamówienia było możliwe, wymagane jest zaakceptowanie obowiązującej treści Regulaminu, podanie niezbędnych danych osobowych i na końcu kliknięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Dane o Towarach umieszczone na stronach internetowych Sklepu, są ofertą, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Złożenie i wysłanie przez Klienta Zamówienia jest dobrowolnym oświadczeniem woli zawarcia z OPAKTEAM.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.                                                                                           Przyjmuje się, że umowa zostaje zawarta z chwilą wejścia Zamówienia od Klienta do Systemu Informatycznego Sklepu OPAKTEAM.pl, jednakże aby zamówienie zostało zrealizowane musi być zgodne z obowiązującym Regulaminem. Gdy już zamówienie zostało prawidłowo złożone i wpłynęło do systemu, zostaje wysłana do Klienta wiadomość mailowa potwierdzająca wszystkie niezbędne elementy Zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży, zostaje sporządzona w języku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem.

 VI. Dostawa

 1. Realizujemy zamówienia i dostarczamy towar na terenie całej Polski. Dany towar dostarczany jest pod podany przez Klienta adres (adres podawany jest przy składaniu zamówienia)
 2. Zamówione towary dostarczamy na kilka sposobów np.                                                    - za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  - posiadamy również swój własny transport - auta firmowe OPAK TEAM Sp. z o.o.           - jest również możliwość aby odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy która mieści się pod podanym adresem: OPAK TEAM Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 21; 56-500 Syców
  Koszty transportu ponosi kupujący.
 3. "Dostawa towaru nie obejmuje jego wniesienia do mieszkania oraz montażu mebli."
 4. Zamówienia dostarczane, są w dniach od poniedziałku - piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.
 5. Termin realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych i liczy się od momentu złożenia zamówienia bądź w przypadku wymagalności wpłaty - wysłania zaliczki.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały czas za pomocą odsyłacza umieszczonego na głównej stronie sklepu www.opakteam.pl, można go stamtąd pobrać i bez problemu wydrukować. Regulamin dostępny jest również w siedzibie firmy znajadującej się pod adresem: OPAK TEAM Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 21; 56-500 Syców                  

VII. Ceny i formy płatności

 1. Ceny za nasze produkty podajemy w polskich złotych. Do ceny doliczony jest podatek VAT (według obowiązującej wysokości)
 2. Klient posiada kilka sposobów na uregulowanie płatności za towar, a mianowicie:
 • przelewem
 • gotówką
 • płatnością w systemie PayU
 • Po złożonym zamówieniu należy wpłacić zaliczkę, której wysokość ustalana jest indywidualnie dla każdego zamówienia i wynosi ok. 30% wartości całego zamówienia. Inne warunki opłaty zamówienia są ustalane indywidualnie z klientem.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

„Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy mija po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (OPAK TEAM Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 21, 56-500 Syców, tel.: 889 207 707; 62 785 50 32) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: OPAK TEAM Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 21; 56-500 Syców, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Wysokość tych kosztów wynosi 250 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Umowy, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.”

  IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. "OPAKTEAM.pl- jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: OPAK TEAM Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 21; 56-500 Syców, e-mail:biuro@opakteam.pl; tel.:889 207707; 62 785 50 32 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Firma OPAK TEAM Sp. z o.o. nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją OPAKTEAM.pl jako sprzedawcy. OPAK TEAM Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej."
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl